#AccRB451 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 81

Rank: Bach kim 1

Vàng: 200

Ruby: 580

Quân huy: 39

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: