#AccRB452 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: bac

Vàng: 3

Ruby: 151

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013701966004

SĐT:

Zalo: