#AccRB454 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: bac

Vàng: 3711

Ruby: 213

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/anpvp.duongvian

SĐT:

Zalo: