#AccRB455 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: cao thu

Vàng: 180000

Ruby: 2000

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: