#AccRB457 - ngọc 66 chuẩn+grakk khô lâu đại tướng+tulen

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 66

Rank: đồng 1

Vàng: 3089

Ruby: 176

Quân huy: 0

Nổi bật: ngọc 66 chuẩn+grakk khô lâu đại tướng+tulen

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/thaianh.nguyen.716970

SĐT:

Zalo: