#AccRB458 - Murad siêu Việt, raz Muay Thái, airi nữ công nghệ,tel Anas thành nữ mật hội

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 52

Trang phục: 38

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 50

Rank: Bạc(hiện tại)

Vàng: 105

Ruby: 20

Quân huy: 0

Nổi bật: Murad siêu Việt, raz Muay Thái, airi nữ công nghệ,tel Anas thành nữ mật hội

Trạng thái: Có thông tin nhưng k có ng vào(ad bỏ game)

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/?soft=bookmarks

SĐT: 0932425381

Zalo: 01294864749