#AccRB460 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 35

Rank: Bạc

Vàng: 4933

Ruby: 868

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/anpvp.duongvian

SĐT: 0868596309

Zalo: