#AccRB462 - Ngọc chuẩn Nakroth,Murat

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 48

Trang phục: 40

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 900

Rank: Kim Cương

Vàng: 1320

Ruby: 99

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc chuẩn Nakroth,Murat

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: 0359203612

SĐT: 0359203612

Zalo: 0359203612