#AccRB464 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 67

Rank: Vàng 1

Vàng: 11000

Ruby: 98

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn Trường

SĐT: 0362669430

Zalo: