#AccRB465 - 90 nakrok bboycong nghe

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 53

Trang phục: 54

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Kc

Vàng: 3000

Ruby: 369

Quân huy: 0

Nổi bật: 90 nakrok bboycong nghe

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Dat le

SĐT: 0326949181

Zalo: 01682861619