#AccRB466 - Bán Acc Liên Quân Giá 150k

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 61

Trang phục: 94

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 10

Rank: Bạch Kim

Vàng: 18000

Ruby: 5000

Quân huy: 1000

Nổi bật: Bán Acc Liên Quân Giá 150k

Trạng thái: Online

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/GiaoSuNhanG

SĐT: https://www.facebook.com/GiaoSuNhanG

Zalo: https://www.facebook.com/GiaoSuNhanG