#AccRB467 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 30

Bảng ngọc: -1

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: