#AccRB468 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 28

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cong

Vàng: 1000

Ruby: 2

Quân huy: 180

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: