#AccRB469 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 48

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 50

Rank:

Vàng: 4

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: