#AccRB470 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 50

Trang phục: 48

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 90

Rank: vàng 1

Vàng: 1

Ruby: 100

Quân huy: 200

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Thái hoc

SĐT: 0707459317

Zalo: