#AccRB472 - Ngọc 90

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 13477

Ruby: 152

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: TRẮNG THÔNG TIN

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/hued.ejdaa

SĐT: 03649458168

Zalo: 03649458168