#AccRB473 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 466

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 1

Rank: Đồng1

Vàng: 1056

Ruby: 56

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Khoa

SĐT: 0868380733

Zalo: 0868380733