#AccRB474 - Raz muay thái,manlock đại tướng robot

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 38

Trang phục: 34

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 80

Rank: Vàng

Vàng: 3000

Ruby: 0

Quân huy: 4

Nổi bật: Raz muay thái,manlock đại tướng robot

Trạng thái: Garena

Thông tin Liên hệ

Facbook: Hưng vũ Dức

SĐT: 0976237184

Zalo: