#AccRB475 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 1

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: vang0

Vàng: 1

Ruby: 1

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: