#AccRB477 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 1

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: bac

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: