#AccRB479 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 58

Rank: Bạc |

Vàng: 3658

Ruby: 265

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 0377250681