#AccRB484 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 75

Trang phục: 65

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 1

Ruby: 100000000

Quân huy: 50

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: