#AccRB485 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 42

Trang phục: 35

Bảng ngọc: 30

Bậc ngọc: 1

Rank: Vàng

Vàng: 2000

Ruby: 167

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: