#AccRB6841 -

Cập nhật: 11/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 90

Rank: Bach kim

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0788975916

Zalo: