#AccRB6842 -

Cập nhật: 11/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 37

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 66

Rank: Vàng3

Vàng: 1198

Ruby: 111

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn manh huong

SĐT: 0328309252

Zalo: 0328309252