#AccRB6843 -

Cập nhật: 11/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 48

Rank: Vàng5

Vàng: 2000

Ruby: 165

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn manh huong

SĐT: 0328309252

Zalo: