#AccRB6846 - Ngọc Murad Nak chuẩn có Murad Siêu Việt

Cập nhật: 11/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 37

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 13036

Ruby: 277

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc Murad Nak chuẩn có Murad Siêu Việt

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Người Ấy

SĐT: 0393628983

Zalo: 0393628983