#AccRB6848 - 49

Cập nhật: 11/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng

Vàng: 100

Ruby: 98

Quân huy: 0

Nổi bật: 49

Trạng thái: Luôn xăn sàng

Thông tin Liên hệ

Facbook: Đại ca trung

SĐT:

Zalo: