#AccRB6849 -

Cập nhật: 11/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 99

Bậc ngọc: 4224

Rank: Kim Cương

Vàng: 23684

Ruby: 15006

Quân huy: 457

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0905892700

Zalo: