#AccRB6851 -

Cập nhật: 11/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 40

Rank: Bạc

Vàng: 3795

Ruby: 190

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/binh.phamthanh.7564?ref=bookmarks

SĐT:

Zalo: