#AccRB6854 -

Cập nhật: 11/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 69

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: có thong tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/gautrang.phuong.5

SĐT: 0335952806

Zalo: 0927486269