#AccRB6857 - Nhiều tướng vip ngon

Cập nhật: 11/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 37

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Nhiều tướng vip ngon

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: Ngơ ngáo

SĐT: 0354313746

Zalo: