#AccRB6858 -

Cập nhật: 11/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 6

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 45

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc

Vàng: 5000

Ruby: 258

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0976034272

Zalo: