#AccRB6861 - Acc Trắng Thông Tin

Cập nhật: 12/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 46

Trang phục: 41

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Bach Kim

Vàng: 3660

Ruby: 356

Quân huy: 2

Nổi bật: Acc Trắng Thông Tin

Trạng thái: Chưa đăng ký

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: