#AccRB6862 - Ngọc73 chuẩn nak và airi

Cập nhật: 12/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng 3

Vàng: 120

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc73 chuẩn nak và airi

Trạng thái: Có 1 đá quý

Thông tin Liên hệ

Facbook: http://FACEBOOK.com

SĐT: 0869842948

Zalo: 0869842948