#AccRB489 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 100

Bảng ngọc: 21000

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: -1

Ruby: -1

Quân huy: -1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: