#AccRB6869 - Ngọc 90 ngộ ko

Cập nhật: 12/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 42

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim |||

Vàng: 10000

Ruby: 200

Quân huy: 7

Nổi bật: Ngọc 90 ngộ ko

Trạng thái: Na Aic, boy công nghệ.hayate bạch ảnh. Mũ siêu việt

Thông tin Liên hệ

Facbook: Tăng văn thịnh

SĐT: 0392747259

Zalo: