#AccRB6872 - Ngọc 78+nak+murad+zuka+tulen+ ...

Cập nhật: 12/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 26

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 78

Rank: Bạc

Vàng: 11900

Ruby: 102

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc 78+nak+murad+zuka+tulen+ ...

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nam Khánh

SĐT:

Zalo: