#AccRB6874 -

Cập nhật: 12/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 80

Trang phục: 82

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Tinh Anh

Vàng: 265

Ruby: 111

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: