#AccRB6879 -

Cập nhật: 12/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng

Vàng: 11983

Ruby: 443

Quân huy: 2

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: