#AccRB6880 - Florentino

Cập nhật: 12/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng

Vàng: 129

Ruby: 458

Quân huy: 0

Nổi bật: Florentino

Trạng thái: Chưa thông tin liên kêt

Thông tin Liên hệ

Facbook: Dương Thành

SĐT: 0923079749

Zalo: 0923079749