#AccRB6881 - 4 bảng ngọc chuẩn 90 , 1 bảng ngọc87

Cập nhật: 12/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng 1

Vàng: 7369

Ruby: 185

Quân huy: 0

Nổi bật: 4 bảng ngọc chuẩn 90 , 1 bảng ngọc87

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100035742488978

SĐT: 0822519729

Zalo: