#AccRB490 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 100

Trang phục: 100

Bảng ngọc: 100

Bậc ngọc: 100

Rank: kim cuong3

Vàng: 999

Ruby: 99

Quân huy: 89

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: