#AccRB6883 - Ngọc 90 chuẩn Ritcher thống soái kháng chiến + Wukong siêu việt + Triệu Vân đoạt mệnh thương + Tulen tân thần + ...

Cập nhật: 12/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 41

Trang phục: 49

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim 2

Vàng: 1638

Ruby: 318

Quân huy: 101

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn Ritcher thống soái kháng chiến + Wukong siêu việt + Triệu Vân đoạt mệnh thương + Tulen tân thần + ...

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0367780984

Zalo: 0367780984