#AccRB6884 - Chuẩn 90 nhiều skin ss

Cập nhật: 12/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 83

Trang phục: 100

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim Cương

Vàng: 4000

Ruby: 1000

Quân huy: 0

Nổi bật: Chuẩn 90 nhiều skin ss

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100026063144483

SĐT: 0799651798

Zalo: