#AccRB6885 - Ngọc:68

Cập nhật: 12/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 24

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng

Vàng: 2836

Ruby: 834

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc:68

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Hồ đức hoàng

SĐT: 0708005991

Zalo: 01208005991