#AccRB6887 - Ngọc arum,ad,ap đều 90

Cập nhật: 12/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 41

Trang phục: 32

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 12300

Ruby: 113

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc arum,ad,ap đều 90

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0389917408

Zalo: 0389917408