#AccRB6889 - 14 BẢNG NGỌC 90 CHO MỌI THỂ LOẠI TƯỚNG. NAKROTH AIC, HAYATE BẠCH ẢNH, ZUKA DIỆT NGUYỆT, OMEN QUỶ NGUYỆT, MALOCH ROBOT,...

Cập nhật: 13/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 59

Trang phục: 74

Bảng ngọc: 14

Bậc ngọc: 90

Rank: Tinh Anh III

Vàng: 8380

Ruby: 756

Quân huy: 1

Nổi bật: 14 BẢNG NGỌC 90 CHO MỌI THỂ LOẠI TƯỚNG. NAKROTH AIC, HAYATE BẠCH ẢNH, ZUKA DIỆT NGUYỆT, OMEN QUỶ NGUYỆT, MALOCH ROBOT,...

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/thaiquocanlk?ref=bookmarks

SĐT: 0379249414

Zalo: 0981549492