#AccRB6890 - 51

Cập nhật: 13/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 51

Rank: Vàng1

Vàng: 650

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: 51

Trạng thái: 0

Thông tin Liên hệ

Facbook: Đại ca trung8

SĐT:

Zalo: 0385208144