#AccRB6891 - Ngọc Quillen 78

Cập nhật: 13/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 9

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 78

Rank: Vàng

Vàng: 9043

Ruby: 197

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc Quillen 78

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100025401286030

SĐT: 01292375105

Zalo: